Showing 1–12 of 13 results

Show sidebar

Bộ phụ kiện phòng tắm 4 món 4BN20

5,300,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 4 món 4BN20 được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6BN24

4,385,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 5 món 5BN24 được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6BN25

4,795,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 5 món 5BN25 được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M1A

1,730,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M1A được sản xuất bằng công nghệ dập khuôn làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M2C

1,720,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M2C được sản xuất bằng công nghệ dập khuôn làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M2D

1,850,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M2D được sản xuất bằng công nghệ dập khuôn làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M3C

1,750,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M3C được sản xuất bằng công nghệ dập khuôn làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M4A

4,395,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M4A được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M5

2,995,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M5 được sản xuất bằng công nghệ dập khuôn làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M6A

5,415,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M6A được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M7

3,570,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M7 được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.

Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M8

4,875,000
Bộ phụ kiện phòng tắm 6 món 6M8 được sản xuất bằng công nghệ đúc nguyên khối làm bằng nguyên liệu SUS 304 cao cấp không gỉ sét và chống ăn mòn cao.