Showing all 4 results

Show sidebar

Kẹp Kính BN – 02

200,000
Kẹp Kính BN - 02 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kẹp Kính BN – 03

470,000
Kẹp Kính BN - 03 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kẹp Kính BN – 04

470,000
Kẹp Kính BN - 04 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kẹp Kính BN – 05

440,000
Kẹp Kính BN - 05 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.