Showing all 9 results

Show sidebar

Kệ Để Chén Dĩa KCM – 3655

1,900,000
Kệ Để Chén Dĩa KCM - 3655 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa KCM – 3660A

2,500,000
Kệ Để Chén Dĩa KCM - 3660A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa KCX – 3550

2,000,000
Kệ Để Chén Dĩa KCX-3550 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa VC – 3070

2,400,000
Kệ Để Chén Dĩa VC - 3070 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa VTL – 370

3,200,000
Kệ Để Chén Dĩa VTL - 370 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 500A

1,980,000
Kệ Inox BN - 500A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 700A

715,000
Kệ Inox BN - 700A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 800A

740,000
Kệ Inox BN - 800A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 900A

665,000
Kệ Inox BN - 900A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.