Showing all 5 results

Show sidebar

Kệ Để Chén Dĩa KCM – 3655

1,740,000
Kệ Để Chén Dĩa KCM - 3655 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa KCM – 3660A

2,310,000
Kệ Để Chén Dĩa KCM - 3660A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa KCX – 3550

1,850,000
Kệ Để Chén Dĩa KCX-3550 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa VC – 3070

2,175,000
Kệ Để Chén Dĩa VC - 3070 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Để Chén Dĩa VTL – 370

2,970,000
Kệ Để Chén Dĩa VTL - 370 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.