Showing all 11 results

Show sidebar

Kệ Ly KL – 300

655,000
Kệ Ly KL - 300 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly KL – 300A

800,000
Kệ Ly KL - 300A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M1 – 1005

220,000
Kệ Ly M1 - 1005 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M2 – 2005

220,000
Kệ Ly M2 - 2005 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M3 – 3005

220,000
Kệ Ly M3 - 3005 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M4 – 405

870,000
Kệ Ly M4 - 405 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M5 – 505

500,000
Kệ Ly M5 - 505 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M6 – 605

900,000
Kệ Ly M6 - 605 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M7 – 705

705,000
Kệ Ly M7 - 705 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M8 – 805

860,000
Kệ Ly M8 - 805 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)

Kệ Ly M9 – 905

860,000
Kệ Ly M9 - 905 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.(Có ly đi kèm)