Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar

Kệ Inox BN – 410

800,000
Kệ Inox BN - 410 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 420

1,650,000
Kệ Inox BN - 420 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 500A

1,980,000
Kệ Inox BN - 500A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 510

950,000
Kệ Inox BN - 510 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 520

1,950,000
Kệ Inox BN - 520 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 610

450,000
Kệ Inox BN - 610 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 620

750,000
Kệ Inox BN - 620 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 640

850,000
Kệ Inox BN - 640 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 650

850,000
Kệ Inox BN - 650 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 700A

715,000
Kệ Inox BN - 700A được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 710

880,000
Kệ Inox BN - 710 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Kệ Inox BN – 720

1,800,000
Kệ Inox BN - 720 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.