Showing all 12 results

Show sidebar

Máng Khăn Vòng BN – 234

630,000
Máng Khăn Vòng BN - 234 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M1 – 1004

170,000
Máng Khăn Vòng M1 - 1004 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M3 – 3004

170,000
Máng Khăn Vòng M3 - 3004 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M4 – 404

450,000
Máng Khăn Vòng M4 - 404 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M4 – 404L

450,000
Máng Khăn Vòng M4 - 404L được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M5 – 504

265,000
Máng Khăn Vòng M5 - 504 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M6 – 604

650,000
Máng Khăn Vòng M6 - 604 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M6 – 604L

650,000
Máng Khăn Vòng M6 - 604L được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M7 – 704

500,000
Máng Khăn Vòng M7 - 704 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M7 – 704L

500,000
Máng Khăn Vòng M7 - 704L được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M8 – 804

665,000
Máng Khăn Vòng M8 - 804 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Máng Khăn Vòng M9 – 904

665,000
Máng Khăn Vòng M9 - 904 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.