Showing all 4 results

Show sidebar

Tay Vịn Phòng tắm TV – 4232

605,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 4232 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7032

725,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7032 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7040

1,400,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7040 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7070

1,455,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7070 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.