Showing all 4 results

Show sidebar

Tay Vịn Phòng tắm TV – 4232

850,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 4232 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7032

1,000,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7032 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7040

1,950,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7040 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Tay Vịn Phòng tắm TV – 7070

2,050,000
Tay Vịn Phòng tắm TV - 7070 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.