Showing all 12 results

Show sidebar

Thoát Sàn LG – 11560

810,000
Thoát Sàn LG - 11560 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn LG – 12060L

250,000
Thoát Sàn LG - 12060L được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn LG – 180

225,000
Thoát Sàn LG - 180 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TS – 10090

435,000
Thoát Sàn TS - 10090 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TS – 8060

350,000
Thoát Sàn TS - 8060 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSA – 170

300,000
Thoát Sàn TSA - 170 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSC – 126

305,000
Thoát Sàn TSC - 126 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSC – 226

245,000
Thoát Sàn TSC - 226 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSH – 10010

1,560,000
Thoát Sàn TSH - 10010 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSH – 3010

500,000
Thoát Sàn TSH - 3010 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSH – 6010

1,055,000
Thoát Sàn TSH - 6010 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.

Thoát Sàn TSN – 120

390,000
Thoát Sàn TSN - 120 được làm bằng chất liệu Stainless Stee 304, không gỉ sét, sáng bóng và có độ bền cao.